แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนออนไลน์

โพสเรื่องร้องเรียน


ชื่อหัวข้อเรื่องร้องเรียน เช่น fun88คาสิโน จ่ายเงินช้า, GDWbet ขอเอกสารหลายรอบ ไม่ยอมอนุมัติการถอน


เลือก 1 ข้อ หรือมากกว่านั้น

หากจะให้ชัดเจน ลูกค้าอาจจะ ไส่ลิ้งค์ของคาสิโนออนไลน์ นั้นๆ มาด้วยก็ได้


กรุณาไส่ลูกน้ำด้วย หากตัวเงินเกิน 3 หลัก

บาท

username ที่ใช้สมัครกับคาสิโนดังกล่าว
-รบกวนอธิบายราละเอียดให้ชัดเจนพอที่จะเข้าใจได้ เพื่อการติดตามทวงถามกับคาสิโนที่ง่ายขึ้น
-การนำข้อมูลเท็จมาโพส อาจเกิดผลเสียต่อตัวผู้เล่นเอง
-ใส่รายละเอียดที่พอจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงปัญหาด้วยครับ


การพูดคุยแชท หรือว่ารูปภาพ เอกสาร ที่แสดงถึงปัญหา หรือการโกง

  • Add to gallery