การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Gambling) คือการที่เรา:

  • ควบคุมเวลาในการเล่นพนัน และ จำนวนเงินที่เล่นพนันได้
  • มองการพนันเป็นรูปแบบของความบันเทิงไม่ใช่ช่องทางเพื่อทำเงิน
  • เดิมพันเฉพาะเงินที่สามารถสูญเสียได้
  • รู้และยอมรับความเสี่ยง และ อัตราต่อรอง
  • เข้าใจโอกาสในการชนะของคุณ
  • ไม่พยายามที่จะเอาคืนส่วนที่เสียกลับมา

คุณมีปัญหาการพนันหรือไม่

หากต้องการทราบว่าคุณมีปัญหาติดพนันหรือไม่ ทีมงานของเราได้นำวิธีเช็คง่ายๆ โดยการทำแบบทดสอบคัดกรอง หากคำตอบของคุณคือ ใช่ มากกว่า 7 ข้อขึ้นไป หมายความว่า คุณมีปัญหาติดพนัน

1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
2. การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
3. การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
4. คุณเคยรู้สึกสำนึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน
6. การพนันทำให้ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
7. หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดและต้องเอาคืนของที่เสียไป
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น
9. บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
12. คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินจะใช้พนันไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น
13. การพนันทำให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ
14. คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้
15. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น
16. คุณเคยกระทำหรือคิดจะกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน
17. การพนันทำให้คุณนอนหลับยากขึ้น
18. การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยากไปเล่นการพนัน
19. คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามชั่วโมง
20. คุณเคยทำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนันของคุณ

เมื่อไรที่เราต้องรักษา ?

ชนิดของพฤติกรรมการพนัน จุดประสงค์การพนัน จำนวนเงินที่เสียในการพนัน จำนวนเงินที่ใช้เพื่อพนัน การรักษา
ติดการพนัน (pathological gambler)ความสุข ความตื่นเต้น หนีปัญหาคาดเดาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ต้องรักษา
มีปัญหาจากการพนัน (problem gambler)ความสุข ความตื่นเต้น หนีปัญหาคาดเดาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควรพามาประเมิน
ผู้เล่นพนันที่ดูเสี่ยงจะติด (at-risk  gambler)ความสุข ความตื่นเต้น หนีปัญหาคาดเดาไม่ได้ควบคุมได้พอใช้ควรพามาประเมิน
พนันตามงานสังคม (social  gambler)ความสนุกสนานควบคุมเงินที่จะเสียได้ควบคุมได้อย่างดีไม่จำเป็น
นักพนันมืออาชีพ (professional gambler)หารายได้เลี้ยงตนเองควบคุมและคาดเดาได้ควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่จำเป็น

       อาการหรืออาการแสดงของการติดการพนันตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ American Psychiatric Association มีดังนี้

โดยได้จัดลำดับเป็นคำย่อ WAGER OFTEN
Withdrawal – รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลาพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน
Affect significant relationship – ความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญ โอกาสในด้านการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน
Goal is to get even by chasing – หลังจากเสียเงินพนันแล้ว ได้พยายามที่จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืนบ่อยครั้ง
Escape – เล่นการพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหา หรือให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นจากความรู้สึกไม่สบายใจ
Rescue – ต้องให้บุคคลอื่นหาเงินมาช่วยให้พ้นจากการเป็นหนี้พนัน
Outside the laws – ทำผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนัน
Failure to control – พยายามที่จะควบคุม ลด หรือ หยุดการเล่นพนันแต่ทำไม่สำเร็จบ่อยครั้ง
Tolerance – พนันด้วยการเพิ่มปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดิมไว้
Evades telling the truth – โกหกครอบครัว แพทย์ผู้รักษา หรือ บุคคลอื่นเพื่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง
Needs to think about gambling – ครุ่นคิดถึงแต่การพนันอย่างมาก ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันในอดีตของตนเอง ว่าเล่นได้หรือเสียอย่างไร รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ชนะในคราวต่อไป หรือ คิดวิธีหาเงินเพื่อจะนำไปใช้ในการพนันครั้งต่อไป


หากมีอาการข้างต้น 5 ข้อหรือมากกว่า แสดงว่า ติดการพนัน

แต่หากมี 3 หรือ 4 อาการ จัดว่าเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ

หากมีเพียง 1 หรือ 2 ข้อ จะจัดเป็นผู้เล่นพนันที่มีความเสี่ยง (at-risk gambler)